Welkom bij Coenen Kikkert Advocaten

Coenen Kikkert Advocaten is een integer en dynamisch advocatenkantoor met gedegen kennis en ervaring in verschillende rechtsgebieden.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in procederen en het verlenen van juridisch advies. Wij treden op bij rechtbanken en gerechtshoven in heel Nederland.

Onze cliënten bestaan uit zowel ondernemingen als particulieren. Ook treden wij regelmatig op voor andere juridische dienstverleners. 

Wij beschikken over een netwerk van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, mediators en adviseurs, die op basis van duidelijke afspraken snel kunnen worden ingeschakeld.

Coenen Kikkert Advocaten staat voor kwaliteit, duidelijkheid en prijsbewustheid.

Wij streven er naar uw zaak voor u te behandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze.
Daarbij staat uw belang voorop. Wij laten u graag zien dat bij een juiste aanpak uw zaak u een maximaal rendement oplevert.

Voor vrijwel iedere juridische zaak kunt u terecht bij Coenen Kikkert Advocaten.

 

 

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Deze website geeft algemene informatie, doch ook die is soms vatbaar voor interpretatie. In uw specifieke situatie zou kunnen worden afgeweken van algemene regels; dat is inherent aan toepassing van het recht, dat immers maatwerk is. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie uit deze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen noch voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Door de bezoeker verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en ze worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies worden alleen gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de website. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.

Volg ons op facebook