Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat juridische kwesties die te maken hebben met de overheid, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, sociale zekerheid, belastingzaken en verkeersrechtelijke administratieve sancties (‘De Wet Mulder’). Meestal gaat een bestuursrechtelijke zaak om een door de overheid genomen besluit, waardoor iemand zich in zijn of haar belangen voelt geschaad. In de meeste gevallen kan tegen het besluit een bezwaarschrift worden ingediend. Wanneer het desbetreffende overheidsorgaan op dat bezwaarschrift een beslissing neemt waarmee de rechtzoekende het niet eens is, kan in de meeste gevallen de zaak in beroep worden voorgelegd aan de bestuursrechter. Wij kunnen u daarbij uiteraard van dienst zijn.

Wanneer u iets meer wilt weten over rechtspraak, kunt u op trefwoord zoeken op www.rechtspraak.nl. Wet- en regelgeving is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl. Een uitleg over veel gebruikte juridische termen vindt u hier: Juridische termen

Volg ons op facebook