Incasso en vermogensrecht

Wanbetaling kan veroorzaakt worden door betalingsonwil maar ook door betalingsonmacht. Soms meent een debiteur een tegenvordering te hebben en is dat de reden van het uitblijven van betaling. Voorkomen moet worden dat onnodig kosten gemaakt worden voor debiteuren die eindeloos proberen te rekken en vervolgens failliet gaan. Doortastend optreden is meestal vereist voor een optimaal resultaat. Beslaglegging voorafgaand aan een gerechtelijke procedure kan u verzekeren dat u een verhaalsmogelijkheid heeft voor uw vordering.

Het kan verstandig zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen voor de incasso van uw vorderingen. Doordat in veel gevallen de kosten verhaald worden op uw wederpartij, hoeft veelal een incassozaak u bij ons per saldo niets te kosten. Waarom zou u dan nog onnodig risico lopen?

Volg ons op facebook