Personen- en familierecht

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met personen- en familierecht: naamgeving en naamswijziging, afstamming en erkenning, huwelijk en samenwonen, echtscheiding en boedelscheiding, een omgangsregeling met minderjarige kinderen, alimentatie, een erfenis; het kan een grote rol spelen in ons leven, ook zonder dat we daar bewust bij stil staan. Het is belangrijk dat dergelijke zaken, die u persoonlijk aangaan, goed geregeld zijn.

Minder inkomen, samenwonen, kinderen uit een nieuwe relatie, eigen inkomen van uw kind? Elke wijziging in omstandigheden kan een reden zijn om alimentatie te wijzigen. Dus ook als de Rechtbank de alimentatie in het verleden heeft vastgesteld, hoeft de hoogte niet altijd gelijk te blijven maar kan deze altijd naar boven of beneden worden bijgesteld.

Daarbij kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.

Volg ons op facebook