Strafrecht

Iedereen kan te maken krijgen met een strafbaar feit, als verdachte maar ook als slachtoffer. In beide gevallen is het van belang om zo spoedig mogelijk een advocaat te raadplegen. Wij zullen u graag bijstaan.

Benadeelde partij
Soms komt het voor dat een slachtoffer van een strafbaar feit schade lijdt door het strafbaar feit. Een benadeelde partij kan tijdens de behandeling van de strafzaak de rechter verzoeken om de dader te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. Bij ons kunt u dan ook terecht voor het indienen van een vordering en eventueel voor het opvragen van het strafdossier. Heeft u nog meer schade geleden, dan kunnen wij u ook bijstaan in een civiele procedure voor het verkrijgen van een schadevergoeding.

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Bij een TOM-zitting kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf), een geldboete of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt, maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter. Wij adviseren cliĆ«nten om altijd even advies in te winnen bij een van onze strafrechtadvocaten voordat ze naar een TOM-zitting gaan. Deze kan op basis van het dossier beoordelen of het niet raadzamer is om de zaak toch aan de rechter voor te leggen. U kunt niet zelf uw dossier opvragen en inzien, dit kan alleen een advocaat. Het zomaar accepteren van het voorstel van de officier van justitie ontraden wij ten zeerste. Het accepteren van een transactievoorstel kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst, omdat u dan wel een “strafblad” heeft.

Jeugdstrafrecht
Aan een jongere die wordt vervolgd voor een strafbaar feit waarvan de kinderrechter van de rechtbank kennis neemt, wordt als de jongere zelf geen gekozen (en zelf te betalen) advocaat heeft, op last van de kinderrechter (kosteloos) een advocaat toegevoegd. Als de jongere voor dat feit in verzekering is gesteld, is dat gewoonlijk de piketadvocaat die de jongere al op het politiebureau heeft bezocht. De advocaat die van de kinderrechter het bericht krijgt dat hij aan een jongere is toegevoegd, zal vervolgens contact opnemen met de jongere en zijn ouders teneinde de zitting van de kinderrechter voor te bereiden. U kunt zich ook zelf wenden tot een advocaat van uw keuze. Deze kan de zaak overnemen van de reeds toegevoegde advocaat of zelf een aanvraag doen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Volg ons op facebook